Käesolev infoleht annab ülevaate, kuidas AureaViam OÜ (edaspidi Aurea Viam) kasutab ja hoiab oma tegevuse käigus saadud isikuandmeid.
Aurea Viam rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Isikuandmete töötlemine Aurea Viam toimub seaduses sätestatud alustel ning vastavalt andmekaitse eeskirjadele ja ettevõte privaatsuspoliitikale.
Isikuandmete kaitse seaduse § 5 kohaselt on isikuandmete töötlemine iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta ühendust e-posti aadressil info@aureaviam.ee
Aurea Viam jätab endale vajadusel õiguse privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest ettevõtte veebilehel www.aureaviam.ee
Veebilehel olevat mistahes teavet ei või käsitleda Aurea Viami siduva pakkumise ega kohustusena. Aurea Viam jätab endale õiguse igal ajal ja etteteatamata muuta veebilehe kasutustingimusi ja selle sisu või osa sellest. Aurea Viam ei ole vastutav juurdepääsu tagamise eest veebilehele www.aureaviam.ee
Veebileht salvestab Teie poolt täidetud päringuvormid veebilehe andmebaasi ning saadab need automaatselt e-posti teel aadressile info@aureaviam.ee. Infopäringu saamise korral võetakse Teiega üldjuhul ühendust Teie poolt sisestatud e-posti.
Veebilehe andmebaasis salvestatud infot kustutatakse, kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust.
Veebilehe poolt e-posti info@aureaviam.ee saadetud infovormides kajastuvad järgmised andmed:


postituse aeg
postitaja asukoht (IP aadress)
nimi
e-post
muu Teie poolt sisestatud info

Teie poolt sisestatud andmeid ei jagata, levitata ega muudeta mis tahes kujul.


Küpsiste (cookie) kasutamine veebileheküljel

Veebileht www.aureaviam.ee kasutab statistiliste andmete kogumiseks küpsiseid. Küpsis on Teie veebilehitsejas väike tekstilõik, mis laetakse Teie arvutisse, kui te mingit kindlat veebilehte külastate. Küpsised aitavad veebilehel meelde jätta Teie tehtud valikuid meie lehel. Meie teenuseid kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid.

Teie veebilehe tegevuste kohta kogutakse meie jaoks statistikat, nt aitavad küpsised meil kindlaks teha veebilehe sisenemiste arvu, vaadatud alamlehekülgede arvu, meie veebisaitidel veedetud aja, riigi, piirkonna ja vajaduse korral linna, kus ühendus loodi, kui ka seda, millist veebibrauserit ja interneti teenuse pakkujat kasutati. Kogume andmeid statistilisel eesmärgil kui ka selleks, et kohandada veebilehte vastavalt Teie vajadustele, et parandada selle atraktiivsust, sisu ja funktsionaalsust.
Küpsised koguvad andmeid anonüümses vormis. Küpsised ei salvesta Teie kohta isiklikku informatsiooni ega võimalda Teie isikut tuvastada.
Aurea Viam hoiab saladuses teenuse osutamisel teatavaks saanud andmedkliendi isiku ja eraelu kohta.

Pöördumisele vastamine
Isiku pöördumisele vastatakse tema valitud viisil e-posti teel. Olenevalt pöördumise delikaatsusest edastatakse vastus krüptimata e-kirjaga.