Trendid

 

Kui eelmises õppematerjalis tegime tehnilise analüüsiga esmast tutvust ning avastasime
erinevaid graafikute liike, siis nüüd läheme sügavamale ning võtame käsile trendid ja
mustrid, mida ära tundes investorid otsuseid teevad.

● Tehnilise analüüsi viljelejate jaoks on trend ja selle õige määramine äärmiselt
olulised.
● Trende võib liigitada suuna ja kestuse järgi.
● Trend annab investorile ette kauplemise suuna, näiteks kui turg on selgelt
ülestrendis, siis on lühikeseks müük ja müügioptsioonide ostmine justkui vastuvoolu
ujumine, mis pole eriti mõttekas teguviis.
● Trend on hinna liikumine alla-või ülespoole, illustreerides pikaajalise tasakaalu
puudumist väärtpaberite pakkumise ja nõudluse vahel (kas nõudlus või pakkumine on
siis mõnda aega ülekaalus). Kui pakkumine ja nõudlus on põhimõtteliselt tasakaalus,
siis on trend horisontaalne ning instrumendi hind kõigub väikestes piirides.

Kestvuse järgi eristavad investorid 3 erinevat liiki trende: lühike (paarist päevast mõne
nädalani) trend, keskmine (mõnest nädalast mõne kuuni) trend ja pikk (mitmest kuust
aastateni) trend.

Järgmised olulised tegurid, millel tasuks pilk peal hoida, on toetus- ja vastupanutasemed.
Toetustase on hinnatase, mille juures nõudlus ületab pakkumise ning hinna langemine
peatub. Vastupanutase on toetustasemele vastupidine – hinna tõusmine peatub.

Pullitrendidel (hindade tõustes) ühendab trendijoon aktsiahinna muutusest tekkinud põhje ehk
trendijoon on sarnane toetustasemega. Karutrendil (hindade langedes) ühendab trendijoon aga
aktsiahinna muutustest tekkinud tippe ehk trendijoon on sarnane vastupanutasemega.
Trendijoone määramiseks läheb tarvis vähemalt kahte sellist põhja või tippu ning mida
rohkem neid on, seda tähtsam ja usaldusväärsem on trend.
Vahepeal saab trendijoonele joonestada paralleelse joone, kust toimuvad põrked teises suunas
(võib vaadata ka kui toetus- või vastupanutaset). Pullitrendil ühendab nö. tagasipõrkejoon
tippe ning karutrendil põhje.

Näiteks on järgneval graafikul ülemine joon trendijooneks ning alumine tagasipõrkejooneks.
Selliseid paralleelseid jooni nimetatakse trendi kanaliks.

Trendi kanalit poolitav joon jaotab kanali ostu- ja müügipiirkonnaks. Üldjoontes tasub aktsiat osta siis, kui ta on poolitavast joonest allpool, ning müüa, kui ta on ülevalpool. Sageli liiguvad väärtpaberid pikka aega kanalit pidi ning kui tekib kanalist väljamurdmine siis liikumine väljamurdmissuunas  kiireneb.

 

Loodame, et info tuleb kasuks! Loe kindlasti ka meie teisi tehnilise analüüsi õppematerjale!