Forex tehniline analüüs

Algaja investeerimis- ja kauplemishuviline võib olla segaduses, et kuidas kogenud gurud ikkasti ostmiseks instrumente valivad.

Lihtne – analüüsides! Kuid mis meetodidega? Laias laastus võib analüüsitehnikad ajotada kaheks: tehniline analüüs ja fundamentaalne analüüs. Tavaliselt kasutavad investorid mõlemat, kuid leidub ka inimesi, kes on veendunud vaid ühe vajalikkuses. Käesolevas õppematerjalis teeme tutvust tehnilise analüüsiga: mis see on ning miks seda kasutatakse.

Mis on tehniline analüüs?

Akadeemilise taustaga ja fundamentaalanalüüsi pooldavad investorid tavaliselt tehnilisest
analüüsist suurt ei arva, samas päevakauplejad ja swing trader‘id peavad tehnilise analüüsi
meetodeid kõige olulisemaks sisendiks üldse. Just hinnaliikumiste baasilt sünnivad nende
kauplemisideed.


Kui fundamentaalanalüüsi pooldajad üritavad paika panna alusvara “tegelikku väärtust” ehk
hinda, mida instrument tegelikult väärib, läbi tulude-kulude, dividendide jne analüüsi (loe
lähemalt siit), siis tehnilise analüüsi pooldajaid väidavad, et kogu vajalik info kajastub juba
instrumendi hinna muutustes.


Tehnilise analüüsi viljelejad kasutavad mitmeid tehnikaid ja vahendeid, millest üks
olulisimaid on graafikud. Tehnilised analüütikud proovivad graafikute abil leida
hinnamustreid ja turutrende finantsturgudel ning neid mustreid ära kasutada.


Tehnilise analüüsi pooldajad usuvad, et investorite käitumine kordub läbi ajaloo. Tehnilise
analüütiku jaoks võivad turuseisu mõjutavad emotsioonid olla irratsionaalsed, kuid nad on
olemas. Kuna investorite käitumine kordab end tihti, usuvad tehnilised analüütikud, et
äratuntavad ja ennustatavad hinnamustrid ilmutavad end ka graafikutel. Selliste mustrite
äratundmine võimaldab analüütikul valida tehinguid, millel on suurem edutõenäosus.

Graafikute liigid

Investori ja kaupleja tähtsaimaks töövahendiks on graafik, mille x-telg (vertikaalne) kujutab
aega ning Y-telg (vertikaalne) hinda. Millist ajavahemikku valida ning milliseid hindu
graafikul kasutada, sõltub sellest, milline on positsioon turul ning kas investeeritakse
pikaajaliselt või tegeletakse kauplemisega. 

Päevakaupleja (daytrader) võib olla huvitatud
minutilise täpsusega päevasisestest graafikutest, keskmisele investorile sobib seevastu
pikema perioodi graafik (näiteks 6 kuud). Pikaajaline investor vaatab aga hoopis
mitmeaastaseid graafikuid.

Kui vanasti pidid investeerimishuvilised endale ise hindade järgi graafikuid joonistama, siis tänapäeval saab kõik vajaliku internetis kätte. Graafiku tüüpe, mida investor kasutada saab, on mitmeid:

Line chart ehk joongraafik – igale kindlale ajaperioodile vastab graafikul üks punkt, mis tavaliselt näitab sulgemishinda. Nendest punktidest moodustub ühtlane joon.

 

Bar chart – selles graafikus märgivad punktide asemel ajaperioode vertikaalsed joonekesed. Joonekese ülemine serv tähistab ajaperioodi jooksul olnud kõrgeimat hinda ning alumine serv madalaimat hinda. Horisontaalsed joonekesed peajoonte külgedel märgivad avamis(vasakul)- ja sulgemishinda (paremal pool).

Candlestick chart – eelmisele graafikule sarnaselt on siin madalaimast hinnast kuni kõrgeimani tõmmatud vertikaalne joon. Avamis- ja sulgemishinna vahe on aga tähistatud ristkülikutega, millel on standartne laius. Ristküliku värv oleneb sellest, kas ajavahemikul aktsia hind langes või tõusis – kui sulgemishind on avamishinnast kõrgem, siis ristkülik on roheline, kui vastupidi, siis  punane. Candlestick graafik annab kiirelt pilgu peale heites suurepärase ülevaate ning seetõttu on see investorite seas ka väga populaarne.

Graafikute tehnilisest analüüsist ja mustrite märkamisest vajuta allolevale kastile.